De ondernemers van het OndernemersAkkoord zetten zich in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Zij doen dit in het Maatjesproject in de regio Midden-Brabant.

Wat is het Maatjesproject?

Het Maatjesproject is een initiatief van het OndernemersAkkoord waarin ondernemers, bestuurders en managers op vrijwillige basis begeleiding bieden aan mensen met talenten die moeilijk aan de slag komen. De begeleiding bestaat o.a. uit aanmoedigen, stimuleren, feedback en advies geven. Daarnaast wordt hulp gegeven bij bijvoorbeeld het opstellen van cv’s, het zoeken van een baan en de voorbereiding van een sollicitatiegesprek. Op deze wijze leren ondernemers (coaches) de kandidaten in deze doelgroep – en de regelgeving hiervoor – beter kennen en krijgen de werkzoekende kandidaten (maatjes) waardevolle input bij het vinden van werk.

Wie doet ermee?

Vertegenwoordigers van bedrijven die zijn aangesloten bij het OndernemersAkkoord en zich ten doel hebben gesteld om de doelgroep aan een baan te helpen.

Maatjes

Als werkzoekende word je gekoppeld aan een coach (directeur/manager/bestuurder) die op vrijwillige basis gemiddeld 1 uur per week besteedt aan het coachen van zijn/haar maatje. Iedere coach doet dit op zijn/haar eigen manier, maar gebleken is dat zij met eigen kennis, inzet en knowhow deelnemers juist weten te motiveren en in actie te zetten.

Van jou als maatje wordt verwacht dat je gemotiveerd bent om te gaan werken. Je bent langdurig uit het arbeidsproces en wilt hulp van iemand die jou er weer in kan laten geloven om werk te vinden. Je bent bereid om gemiddeld 1 uur per week een gesprek met je coach te hebben, opdrachten uit te voeren en gemaakte afspraken na te komen. Ook moet je ervoor openstaan om ergens op proef te gaan werken of bij een bedrijf een sollicitatiegesprek te gaan oefenen.

Jijzelf bent verantwoordelijk voor het vinden van een passende baan. Jouw coach gaat je ondersteunen bij deze zoektocht.

Het doel van dit traject is het vinden van een baan. Deze unieke kans kun je aangrijpen met behoud van uitkering. Garanties worden er niet gegeven maar succes is gebleken bij een goede samenwerking tussen coach en maatje. De coaching wordt maximaal 6 maanden ingezet. Tussentijdse evaluaties moeten aangeven of het traject bijdraagt aan het vinden van een nieuwe baan.

Coaches

Juist ondernemers, bestuurders en managers zijn goed in staat om potentie en kwaliteiten in mensen te herkennen en het beste uit mensen te halen. Als coach bij het Maatjesproject geef je begeleiding en ondersteuning aan je maatje bij het vinden van een geschikte baan door middel van advies, praktische hulp en motiveringsgesprekken. Gemiddeld 1 uur per week, gedurende 5 of 6 maanden.

Voorbeelden van stappen die je samen kunt nemen zijn:

  • vaststellen van inzetbaarheidsprofiel
  • samen de arbeidsmarkt verkennen
  • opstellen van een cv en sollicitatiebrief
  • oefenen van sollicitatiegesprekken
  • evalueren (coach kan bedrijf waar maatje heeft gesolliciteerd om feedback vragen)
  • opleidingsmogelijkheden bekijken of andere hulp inregelen (beroepskeuzetest of assessment)
  • netwerk inzetten voor stage of proefperiode

De groep coaches en maatjes wisselen tijdens aparte intervisiebijeenkomst ervaringen uit.

Klik hier voor aanmelding of informatie.

Bekijk de flyer voor coaches.

Bekijk de flyer voor maatjes.

Meld je aan!
Bekijk de flyer voor maatjes
Bekijk de flyer voor ondernemers