Het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant is een initiatief van partijen in het OndernemersAkkoord. Het fonds ondersteunt werkgevers die extra werkgelegenheid willen creëren voor mensen met (enige) afstand tot de arbeidsmarkt.

Voorwaarden

Iedere werkgever kan (financiële) ondersteuning door het Stimuleringsfonds aanvragen. Een innovatiegroep, bestaande uit ondernemers en afgevaardigden uit het onderwijs en de overheid, beoordeelt de aanvragen. Uiteraard zijn er voorwaarden aan verbonden:

  • U creëert langdurig werkgelegenheid voor werkzoekenden uit een minder kansrijke doelgroep, zoals jongeren zonder opleiding, vijftigplussers of mensen met een beperking.
  • U zorgt voor een betaalde baan waardoor uw werknemer minimaal één jaar geen uitkering nodig heeft.
  • U bent zelf (eind)verantwoordelijk voor het traject. U kunt wel ondersteuning krijgen bij het indienen van de aanvraag.

Aanvragen vanaf €40.000,-

Voor subsidieaanvragen vanaf 40.000 euro geldt een extra procedure: een Quick Scan light. U ontvangt hiervoor een uitnodiging nadat u het aanvraagformulier heeft ingevuld.

De Quick Scan light bestaat uit twee onderdelen:

1) een pitch van maximaal 15 minuten waarin u motiveert waarom u uw aanvraag heeft gedaan en hoe u het geld gaat inzetten. De innovatiegroep beoordeelt uw pitch.

2) opleveren van extra financiële data: bij een positief oordeel vraagt de innovatiegroep u financiële data aan te leveren, te weten:

  • een jaarrekening van het voorgaande jaar
  • een liquiditeitsprognose: een schriftelijke onderbouwing van de behoefte aan financiële middelen om het (gepitchte) plan vorm te kunnen geven.

Goedkeuring

Als de innovatiegroep uw aanvraag goedkeurt, ontvangt u eenmalig een bijdrage uit het fonds van maximaal € 100.000,-.

Heeft u een innovatief idee?

U kunt uw aanvraag bij het Stimuleringsfonds indienen door het digitale *aanvraagformulier van de gemeente Tilburg in te vullen. Na een eerste selectie moet u een uitgewerkt plan opstellen. Voor subsidieaanvragen vanaf 40.000 euro geldt een aanvullende procedure, zoals te lezen is in de alinea ‘Aanvragen vanaf 40.000 euro’. Hoe lang de totale beoordeling van uw aanvraag duurt, hangt af van hoe complex deze is.

*U kunt uw aanvraag indienen via deze link.
Kies voor het Aanvraagformulier Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant.

Meer informatie over het Stimuleringsfonds vindt u hier.

Meld je aan!
Bekijk de flyer voor maatjes
Bekijk de flyer voor ondernemers