Ondernemers als coach

De ondernemers van het OndernemersAkkoord zetten zich in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Een van de ervaringen die is uitgewisseld laat zien dat ondernemers deze doelgroep en de begeleidingsmogelijkheden beter mogen leren kennen. Om nu echt gestalte te geven aan de wil om mensen aan een betaalde baan te helpen én om er zelf van te leren, werd het initiatief genomen om een maatjesproject op te starten.

Bekijk hier de flyer van het Maatjesproject. Voel u vrij deze te delen in uw netwerk. Nieuwe coaches zijn van harte welkom!

Wat is het Maatjesproject?

Het Maatjesproject is een initiatief van het OndernemersAkkoord waarin ondernemers, bestuurders en managers op vrijwillige basis begeleiding bieden aan mensen met talenten die moeilijk aan de slag komen. De begeleiding bestaat o.a. uit aanmoedigen, stimuleren, feedback en advies geven. Daarnaast wordt hulp gegeven bij bijvoorbeeld het opstellen van cv’s, het zoeken van een baan en de voorbereiding van een sollicitatiegesprek. Op deze wijze leren ondernemers (coaches) de kandidaten in deze doelgroep – en de regelgeving hiervoor – beter kennen en krijgen de werkzoekende kandidaten (maatjes) waardevolle input bij het vinden van werk.

Wie doet er mee?

Vertegenwoordigers van bedrijven die zijn aangesloten bij het OndernemersAkkoord en zich ten doel hebben gesteld om de doelgroep aan een baan te helpen.

Succesvolle Pilot

In 2013 startte een groep van vijftien coaches met een pilot. Aan het einde van het traject waren zij enthousiast om door te gaan en de groep coaches uit te breiden. Van deze eerste groep vonden acht kandidaten een betaalde baan en vier een werkervaringsplaats.

Inmiddels zijn ruim vijftig bevlogen coaches actief wat al tot mooie resultaten heeft geleid.

Maatjes

Als werkzoekende word je gekoppeld aan een coach (directeur/manager/bestuurder) die op vrijwillige basis gemiddeld 1 uur per week besteedt aan het coachen van zijn/haar maatje. Iedere coach doet dit op zijn/haar eigen manier, maar gebleken is dat zij met eigen kennis, inzet en knowhow deelnemers juist weten te motiveren en in actie te zetten.

Van jou als maatje wordt verwacht dat je gemotiveerd bent om te gaan werken. Je bent langdurig uit het arbeidsproces en wilt hulp van iemand die jou er weer in kan laten geloven om werk te vinden. Je bent bereid om gemiddeld 1 uur per week een gesprek met je coach te hebben, opdrachten uit te voeren en gemaakte afspraken na te komen. Ook moet je ervoor openstaan om ergens op proef te gaan werken of bij een bedrijf een sollicitatiegesprek te gaan oefenen.

Jijzelf bent verantwoordelijk voor het vinden van een passende baan. Jouw coach gaat je ondersteunen bij deze zoektocht.

Het doel van dit traject is het vinden van een baan. Je gaat je voorbereiden op uitkeringsonafhankelijkheid. Deze unieke kans kun je aangrijpen met behoud van uitkering. Garanties worden er niet gegeven maar succes is gebleken bij een goede samenwerking tussen coach en maatje. De coaching wordt maximaal 6 maanden ingezet. Tussentijdse evaluaties moeten aangeven of het traject bijdraagt aan het vinden van een nieuwe baan.

Coaches

Juist ondernemers, bestuurders en managers zijn goed in staat om potentie en kwaliteiten in mensen te herkennen en het beste uit mensen te halen. Als coach bij het Maatjesproject geef je begeleiding en ondersteuning aan je maatje bij het vinden van een geschikte baan door middel van advies, praktische hulp en motiveringsgesprekken. Gemiddeld 1 uur per week, gedurende 5 of 6 maanden.

Voorbeelden van stappen die je samen kunt nemen zijn:

  • vaststellen van inzetbaarheidsprofiel
  • samen de arbeidsmarkt verkennen
  • opstellen van een cv en sollicitatiebrief
  • oefenen van sollicitatiegesprekken
  • evalueren (coach kan bedrijf waar maatje heeft gesolliciteerd om feedback vragen)
  • opleidingsmogelijkheden bekijken of andere hulp inregelen (beroepskeuzetest of assessment)
  • netwerk inzetten voor stage of proefperiode

De groep coaches komt regelmatig bij elkaar om ervaringen te delen en van elkaars netwerk gebruik te maken.

Indien succesvol en het maatje heeft een baan gevonden zoeken we een nieuw maatje. Het is ook mogelijk om dan een collega of iemand uit je netwerk te laten aansluiten. Zo wordt het een steeds groter project.

Einddoelen

Het maatje is na de begeleidingsperiode uitkeringsonafhankelijk of voelt zich niet meer afhankelijk van anderen om terug te keren op de arbeidsmarkt en kan alleen verder.

Als coach doe je kennis op over de doelgroep en van de subsidie- en begeleidingsmogelijkheden, daarnaast  verbreedt en verdiept je eigen netwerk.

Hiermee heb je vorm gegeven aan de ambitie van het OndernemersAkkoord!

Klik hier voor aanmelding of informatie.

Maatjesproject

Vrienden, kennissen en buren zijn voor iedereen belangrijk. Heeft u door omstandigheden weinig contact met anderen, dan kunt u zich inschrijven voor een Maatjesproject. Een vrijwilliger met dezelfde interesses of hobby’s wordt gedurende een bepaalde periode uw maatje. Het gaat erom dat jullie plezier beleven aan de activiteiten die jullie samen ondernemen. Het contact met uw maatje is vriendschappelijk en op basis van gelijkwaardigheid.