Reshoring

Reshoring is niet perse activiteiten uit lage loonlanden terug halen. Het kan zich ook richten op activiteiten “toch niet offshoren” en nieuwe activiteiten in onze regio opstarten die eerder hier financieel niet haalbaar leken. Het is geen automatisme meer voor bedrijven om productie naar lage lonen landen te brengen: kwaliteit, snelheid, flexibiliteit en kosten zijn daarvoor belangrijke drivers. Een manier om de werkgelegenheid te vergroten is reshoring. Onderzoeken tonen aan dat diverse bedrijven overwegen productie terug te halen. Lees meer…

Maatjesproject

De ondernemers van het OndernemersAkkoord zetten zich in om mensen uit minder kansrijke doelgroepen sneller aan het werk te helpen. De eerste ervaringen die nu zijn uitgewisseld laten zien dat ondernemers deze doelgroep en de begeleidingsmogelijkheden beter mogen leren kennen.
Om nu echt gestalte te geven aan de wil om mensen aan een betaalde baan te helpen én om er zelf van te leren, is het initiatief genomen om een zogenaamd Maatjesproject te starten. Lees meer…

Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant is een initiatief van partijen in het OndernemersAkkoord. Het fonds ondersteunt werkgevers die extra werkgelegenheid willen creëren voor mensen met (enige) afstand tot de arbeidsmarkt. Iedere werkgever kan (financiële) ondersteuning door het Stimuleringsfonds aanvragen. Een innovatiegroep, bestaande uit ondernemers en afgevaardigden uit het onderwijs en de overheid, beoordeelt de aanvragen. Uiteraard zijn er voorwaarden aan verbonden. Lees meer…