Over het OndernemersAkkoord

Midden-Brabant wil nu en in de toekomst een aantrekkelijke economische regio blijven. Daarom maken ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen samen afspraken over een aanpak die leidt tot meer banen voor mensen die op dit moment moeilijk aan werk komen. Deze afspraken liggen vast in het OndernemersAkkoord.

Met het OndernemersAkkoord ontwikkelen ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen samen werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. In de regio Midden-Brabant zijn er simpelweg nog te veel mensen met talenten die moeilijk aan de slag komen, onder wie mensen met een beperking, jongeren zonder diploma of startkwalificatie en vijftigplussers. De samenwerkende partners zoeken nieuwe vormen van werkgelegenheid, passend bij het potentieel van de werkzoekende én de vraag van de werkgever. Steeds meer partners sluiten aan bij dit netwerk. Deelname brengt voor iedereen voordelen met zich mee. Zo krijgen werkzoekenden een kans om mee te doen in onze samenleving en kunnen bedrijven op een laagdrempelige manier medewerkers uit de regio in dienst nemen. Werkgevers Servicepunt (WSP) Werkhart ondersteunt bedrijven op alle mogelijke manieren.  De onderwijsinstellingen leiden mensen zo gericht mogelijk op en zijn in het netwerk een direct aanspreekbare partner. Maar er zijn meer voordelen voor aangesloten bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan kennisuitwisseling en zichtbaarheid in de regio en daarbuiten.

Het OndernemersAkkoord heeft twee doelen:

  • Meer kansen creëren voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, zodat Midden Brabant een aantrekkelijke regio blijft voor (nieuwe) ondernemers.
  • Een bijdrage leveren aan, het op het juiste moment en in de juiste aantallen beschikbaar hebben van mensen met de juiste vaardigheden, zodat bedrijven hun bedrijvigheid kunnen blijven ontwikkelen.