Welkomstwoord nieuwe wethouder Berend de Vries

“Midden-Brabant wil nu en in de toekomst een aantrekkelijke economische regio blijven. Dat is een gedachtegoed  waar de Gemeente Tilburg zich in kan vinden. Het blijven ontwikkelen van een duurzame economie, het verzilveren van de positie als logistieke hot-spot. Het zijn enkele citaten uit het Bestuursakkoord dat wij als nieuw college onlangs hebben gepresenteerd aan de stad.

Het OndernemersAkkoord is een mooi voorbeeld van hoe we in Tilburg en de regio te werk gaan. Samen zetten we de schouders eronder om ervoor te zorgen dat iedereen de kans krijgt om het beste uit zichzelf te halen. Als nieuwe wethouder Economie en internationale acquisitie neem ik het stokje over uit de portefeuille van Wethouder Erik de Ridder. Ik zie er naar uit om mijn bijdrage te mogen leveren.

De komende tijd ga ik me inzetten om de economie van Tilburg en de regio nog verder te versterken. Ik hoop hierbij veel enthousiaste ondernemers en partners te ontmoeten. Samen met u wil ik hulp kunnen bieden aan mensen die dit op de arbeidsmarkt nodig hebben. Ik wil ervoor zorgen dat de juiste personen het juiste werk doen en ik hoop dat meer en meer bedrijven zich aansluiten bij het OndernemersAkkoord.”

Graag tot ziens!

Berend de Vries
Wethouder van Tilburg

Nieuw contactpersoon Gemeente Tilburg

Vanaf 1 juni jongstleden is Rudy Aerts het eerste aanspreekpunt vanuit Gemeente Tilburg/WSP Werkhart voor werkgevers in de regio. Heeft u vragen, ideeën en/of arbeidsmarktvraagstukken waar u een sparringpartner voor zoekt, neem dan contact met hem op: rudy.aerts@tilburg.nl

Onderzoek

De afgelopen maanden is een onderzoek uitgevoerd naar de voortgang en meerwaarde van het netwerk OndernemersAkkoord. Op basis van de waardevolle conclusie en aanbevelingen zullen wij in september tijdens een werksessie een plan van aanpak opstellen. Hiermee hopen wij een positieve bijdrage te leveren aan de behoefte en ondersteuning van bedrijven en organisaties in de regio.

Indien u geïnteresseerd bent in de uitkomsten van het onderzoek dan kunt u mailen naar  info@ondernemersakkoord.nl

Nieuwsbrief online

Donata van de Ven
Bedrijfsbureau
OndernemersAkkoord

There are no comments yet.

Geef een reactie