Over OndernemersAkkoord

Geschikte medewerkers vinden en binden, vraagt wat van je als bedrijf. En helemaal in de krappe arbeidsmarkt waar we nu al een tijd in verkeren. Steeds meer bedrijven kampen met een personeelstekort en willen een snelle invulling van hun vacatures. Werkgevers zullen inventiever moeten worden om aan voldoende werknemers te komen.

Aan de andere kant kent regio Midden-Brabant duizenden werkzoekenden die kunnen en willen werken, maar die moeilijk aan een baan komen. Denk aan laaggeschoolden, langdurig werklozen, vroegtijdige schoolverlaters, bijstandsgerechtigden, ouderen, mensen met een beperking en statushouders. Veel talent zit in deze kwetsbare doelgroep verborgen. Door dit talent te benutten en perspectief te bieden, creëren we een win-win situatie voor zowel werkgever als werknemer.

Wat doen wij?

Vanuit het OndernemersAkkoord ontwikkelen ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen samen nieuwe oplossingen om deze mensen naar werk te brengen. We helpen werkgevers met het vinden van de juiste match en we kijken hoe we de werknemers startklaar kunnen maken voor de vacature.

We delen kennis over actuele arbeidsmarktvraagstukken en brengen ondernemers met elkaar in contact, zodat we elkaar kunnen inspireren. We delen de kennis en ervaringen van de ondernemers met de overheden (gemeenten en UWV).

Het OndernemersAkkoord:

  • zorgt voor het aanjagen en aantrekken van vernieuwende ondernemers met ideeën voor het creëren van werkgelegenheid;
  • stimuleert het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor werkgevers en werkzoekenden;
  • organiseert bijeenkomsten ter bevordering van kennisdeling en uitwisseling van ervaringen op arbeidsmarkt gebied;
  • bevordert samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid.

Waarom doen we dit?

Het OndernemersAkkoord wil dat Midden-Brabant nu en in de toekomst een aantrekkelijke economische regio blijft waar plaats is voor iedereen en waar alle talenten worden benut. Daarom maken ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen samen afspraken over een aanpak die leidt tot meer banen voor mensen die op dit moment moeilijk aan werk komen. Deze afspraken liggen vast in het OndernemersAkkoord.

Ben jij op zoek naar personeel om je bedrijf te laten groeien of heb je een vervangingsvraag en wil je alle mogelijkheden bekijken die voorhanden zijn? Of wil je meedenken en meepraten over de arbeidsmarkt van de toekomst? Word dan gratis partner van het OndernemersAkkoord.

Meer weten over Partner worden?

Partners

Bekijk al onze partners