Midden Brabant brengt kennis rond Reshoring in nieuw platform samen

De maakindustrie heeft toekomst in Nederland en biedt nadrukkelijk kansen voor onze economie. Onder dat motto hebben partijen in Midden Brabant het initiatief omarmd ondernemers te ondersteunen met ‘reshoring’. Veel bedrijven hebben in de afgelopen decennia een deel van hun bedrijfsactiviteiten verplaatst naar het buitenland. Zij komen nu tot de conclusie dat met slimme innovaties het productieproces weer beter in eigen land kan plaatsvinden. Daarom is The Reshoring Connection opgericht met een digitaal platform www.re-shoring.nl.

Maak je business case met de Reshoring Tool

Uit een studie van de Kamer van Koophandel (2014) bleek dat ongeveer 15% van de bedrijven die internationaal uitbesteedt, actief nadenkt om de productie terug te halen en zeker nog zo’n 5% overweegt dat te doen. De motieven voor ondernemers verschillen uiteraard: zo stijgen kosten in de zogenaamde lage lonen landen, is de afstand een groeiend probleem en ook kwaliteitsaspecten waren bepalend voor bedrijven die de stap van reshoring zetten. Met hulp van de Universiteit van Tilburg is er een rekenmodel gemaakt, dat bedrijven helpt de eigen afweging in kosten en baten te maken. Resultaten verschillen, maar het kostenverschil kan oplopen tot wel 30%. Voor bedrijven die een deel in het buitenland produceren of bijvoorbeeld hun inkoop of reparaties uitbesteed hebben, kan het daarmee aantrekkelijk zijn de eigen business case tegen het licht te houden met de Reshoring Tool.

The Reshoring Connection: groeien door innovatie

Midden-Brabant wil haar koploperspositie in de maakindustrie versterken én vernieuwen. Initiatief nemende partijen van The Reshoring Connection zijn Midpoint Brabant, Universiteit van Tilburg en de Hart van Brabant Gemeenten. Voor een duurzame groei van de economie worden bedrijven gestimuleerd het werk terug te halen naar de regio, door het slim inzetten van technologische innovatie en robotisering. Erik de Ridder, Wethouder Economie & Arbeidsmarkt, gemeente Tilburg: “Inwoners van onze regio moeten kunnen meedoen, of men nu hoog opgeleid of laag opgeleid is, of vrijwel geen opleiding genoten heeft. Voor iedereen moet een plek zijn, ook op onze arbeidsmarkt. Ik ben er trots op dat we in Midden Brabant deze handschoen oppakken en de mankracht en financiële middelen ter beschikking stellen om bedrijven te helpen de afweging ‘wel of niet reshoren’ te maken. Een wezenlijke afweging voor de bedrijven. Een afweging die een impuls geeft die ook onze arbeidsmarkt ten goede komt!”

De eerste bedrijven zijn al vol in business. Denk aan CAPI Europe, Smartwares, All Tape Supplies en Vero, allen dynamische bedrijven gevestigd in de regio. “Met het opzetten van dit initiatief willen we ondernemers verbinden, ze helpen met gedegen kennis en informatie. Daarbij hoort ook de tool, die inzicht geeft in kosten en kansen.” Door de samenwerkende partijen is het mogelijk gemaakt dat bedrijven gebruik kunnen maken van specifieke regelingen als het stimuleringsfonds en zij met deskundige begeleiding de Reshoring Tool kunnen invullen voor de eigen business case. De eerste ontmoetingen en kennissessies van The Reshoring Connection staan dit voorjaar gepland.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carmen de Jonge, Kwartiermaker Re-shoring via info@re-shoring.nl of 013-5944164.

Update: Op 8 maart 2017 organiseert The Reshoring Connection een eerste kennissessie bij CAPI Europe – Lovense Kanaaldijk 80 – Tilburg. U kunt uzelf aanmelden door te klikken op deze link.

Reshoring vaak startsein voor innovatie

Steeds meer bedrijven halen productie terug naar Nederland. Met alle voordelen van dien. Reshoring is vaak het startsein voor innovatie.

Jarenlang liet Capi Europe zijn lichtgewicht bloempotten maken in China en Vietnam, om ze vervolgens te verschepen naar Europa. Totdat het bedrijf een aantal jaren geleden besloot om weer in thuisbasis Tilburg te gaan produceren. Inmiddels werken in de productielocatie van het bedrijf in Tilburg-Oost zo’n 60 mensen, bijgestaan door diverse robots.

Groeiende interesse

150jr_TonWilthagenbCapi Europe is daarmee een mooi voorbeeld van reshoring, vertelt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarktvraagstukken bij Tilburg University. “Echt actuele cijfers zijn er niet, maar uit enquêtes blijkt dat een groeiend aantal ondernemers overweegt om productie terug te halen vanuit lagelonenlanden. Of, dat kan ook, om meteen hier te beginnen met nieuwe activiteiten.”

14 Procent van kleintjes wil weer terug

Ongeveer 1 op de 10 ondernemers heeft inmiddels buitenlandse activiteiten teruggehaald, terwijl 1 op de 20 bedrijven overweegt om dat te doen. Reshoring leeft daarbij vooral onder de wat grotere bedrijven met meer dan 50 medewerkers; van deze groep overweegt ongeveer een kwart om productie terug te halen. Maar ook onder de kleinere bedrijven tot 50 medewerkers is reshoring in toenemende mate onderwerp van gesprek, constateert Wilthagen. “Onder deze groep overweegt 14 procent om hier – al dan niet opnieuw – te gaan produceren.”

Kwaliteit

In de VS is reshoring – onder het motto ‘bringing jobs back home’ – al langer een trend. In september 2013 overwoog meer dan de helft van de Amerikaanse maakbedrijven met meer dan een miljard dollar omzet om productie terug te halen, zo becijferde The Boston Consulting Group. Ook in Nederland lijkt sprake van een trend. Zo besloot een bedrijf als Philips enkele jaren geleden de productie van zijn scheerapparatenlijn terug te halen vanuit China naar Drachten. En garnalenpeller GPC Kant besloot, na de uitvinding van een innovatieve garnalenpelmachine, zijn garnalen niet meer in Marokko maar ‘gewoon’ in Nederland te laten pellen.

Hogere kwaliteit

Waarom doen deze bedrijven dat? Volgens Wilthagen is het om te beginnen vooral de hogere kwaliteit die een rol speelt. “Veel ondernemers die hun productie in Azië hebben ondergebracht, zijn maar matig tevreden over de geleverde kwaliteit. Soms is een uit China afkomstige container voor de helft onbruikbaar, zo horen we wel eens terug van gefrustreerde ondernemers. Zeker bedrijven die onderdelen maken die moeten voldoen aan hoge veiligheidsstandaarden – bijvoorbeeld omdat ze in een wolkenkrabber gebruikt worden – geven aan te weinig zicht te hebben op de kwaliteit van het productieproces.”

Loonkosten zijn daar gestegen

Daar komt bij dat ook het argument van lage lonen steeds minder opgaat: in sommige Aziatische regio’s zijn de loonkosten de laatste jaren flink gestegen, soms tot wel 40 procent. Natuurlijk liggen de lonen nog altijd een stuk lager dan hier, maar het verschil wordt kleiner. “Tegelijkertijd blijft de arbeidsproductiviteit in Azië nog altijd achter bij die in Europa én loop je het risico dat je product gekopieerd wordt.”

Goedkope energie

Verder zijn de energiekosten in Azië relatief hoog, vervolgt Wilthagen. “Zeker in de VS, waar de energieprijzen onder invloed van de schaliegaswinning enorm zijn gedaald, is dat een belangrijk argument voor reshoring. Maar ook Europa is relatief goedkoop in dit opzicht. Bovendien is de energievoorziening in Azie vaak onzeker.”

Nieuwe collectie in de schappen

En dan is ook het drukken van de transportkosten volgens Wilthagen nog een argument voor reshoring. “Voor bedrijven die vooral voor de markten in Azië en Oceanië produceren is het uiteraard gunstig om daar te zitten, maar voor ondernemers die hun producten moeten laten verschepen naar Europa speelt dit zeker een rol. Ook tijd vormt een overweging; een bedrijf als Zara wil tegenwoordig elke drie weken een nieuwe collectie in de schappen hebben liggen, dat werkt niet als alles vanuit China moet komen.”

Arabische lente

Ten slotte spelen soms ook politieke overwegingen mee, vertelt Wilthagen. “Een bedrijf dat in Tunesië produceerde, lag na de Arabische lente in die regio drie weken stil.”

Smart industry

capi 2Redenen genoeg dus om reshoring te overwegen, denkt Wilthagen.

  • Hier hogere kwaliteit
  • Daar lonen gestegen
  • Hier energiekosten gedaald
  • Transportkosten hoog
  • Politieke overwegingen

“Tegelijkertijd moeten we niet de illusie hebben dat bij reshoring de productie één op één wordt overgezet naar Nederland. Bij veel bedrijven gaat het terughalen van productie gepaard met gerichte investeringen in smart industry, bijvoorbeeld op het gebied van robotisering.”

Beroep op subsidies

Wat onverlet laat dat het nog altijd gaat om een significant aantal nieuwe banen die er anders überhaupt niet zouden zijn geweest, stelt Wilthagen. “Bij Capi in Tilburg werken nu zo’n 60 mensen, van wie een groot deel voorheen een afstand tot de arbeidsmarkt had. Zo gaan technologische en sociale innovatie hand in hand. Werkgevers kunnen daarbij overigens vaak een beroep doen op subsidies, in Noord-Brabant bijvoorbeeld vanuit het Innovatiefonds.”

(Geen) aflopende zaak

Lange tijd leefde in Nederland het idee dat de maakindustrie een aflopende zaak was, zegt Wilthagen. “De maakindustrie werd nog net niet doodverklaard, maar het scheelde niet veel. De crisis heeft ons geleerd dat júist de economieën met een sterke, moderne maakindustrie, zoals die in Duitsland, de economische storm het best doorstaan. De Nederlandse economie, met zijn grote dienstensector, is in dat opzicht kwetsbaar. Gelukkig zien we dat de maakindustrie weer steeds beter gewaardeerd wordt en dat het aantal jonge mensen dat kiest voor een technische opleiding na lange tijd weer toeneemt.”

Reshoringtool met 125 factoren

Inmiddels ontwikkelde Tilburg University (samen met een aantal partners) een reshoringtool, vertelt Wilthagen. “Reshoring is uiteraard geen beslissing die je zomaar even neemt. Met deze tool bieden we ondernemers daarom, aan de hand van 125 factoren, inzicht in de mate waarin reshoring voor hun bedrijf aantrekkelijk kan zijn. Zo maakt de tool, op basis van de antwoorden van de ondernemer, een vergelijking tussen de kostprijs van productie in verschillende landen. Een handig hulpmiddel voor de groeiende groep maakbedrijven die overweegt om productie terug te halen of in Nederland te houden.”

Bron: MT Management Team