Meld u aan voor ons Maatjesproject

Binnenkort gaat er weer een nieuwe begeleidingsperiode van het Maatjesproject van start. Het Maatjesproject is een initiatief van het OndernemersAkkoord waarin ondernemers, bestuurders en managers op vrijwillige basis begeleiding bieden aan mensen met talenten die moeilijk aan de slag komen.

Deze begeleiding bestaat o.a. uit aanmoedigen, stimuleren, feedback en advies geven. Daarnaast kan hulp gegeven worden bij bijvoorbeeld het opstellen van cv’s, het zoeken van een baan en de voorbereiding van een sollicitatiegesprek. De coaches geven hiermee gestalte aan de wil om mensen te helpen bij het vinden van betaald werk, maar ook om de specifieke behoeftes van deze doelgroep beter te leren kennen.

Om zoveel mogelijk werkzoekende kandidaten hiermee een extra kans op de arbeidsmarkt te kunnen bieden, zijn wij op zoek naar uitbreiding van ons team coaches. Bent u ondernemer, bestuurder of manager en wilt u uw kennis en netwerk inzetten voor dit waardevolle project? Neem dan contact met ons op!

Kijk voor meer informatie over het Maatjesproject op onze website!

Succesvol ICT-Maatjesproject resulteert in nieuwe manier van solliciteren

Maand van de ICT

6C655C57In de – door de Gemeente Tilburg en UWV uitgeroepen –  ‘Maand van de ICT’ was op 14 april de kick-off van het ICT-Maatjesproject. Nieuwe maatjes en coaches werden aan elkaar voorgesteld en gingen met elkaar aan de slag. Op 21 juli jongstleden vond de tweede bijeenkomst plaats. Wederom een succesvolle bijeenkomst waarbij bijna alle coaches en maatjes aanwezig waren. Er werd gesproken over hoe het iedereen verging, (succes)verhalen werden gedeeld, maar er werd ook gesproken over een ‘nieuwe’ manier van solliciteren.

Portfolio

Al eerder bleek dat er meer waarde wordt gehecht aan een mensenmatch bij het zoeken naar de juiste kandidaat, dan het hebben van competenties en diploma’s. Hierdoor ontstond het idee om een portfolio te ontwikkelen. Middels dit portfolio zal voor het bedrijf niet alleen duidelijk worden wat de persoon concreet kan, maar ook wat voor mens hierachter schuilt. Het ICT & Mediaplatform wil hiermee een andere én nieuwe manier van solliciteren introduceren binnen de ICT branche. Komende maanden gaan zij dan ook hard aan de slag met het ontwikkelen van een format voor zo’n portfolio.

Successen

Binnen het ICT-Maatjesproject zijn op dit moment drie van de zes maatjes aan het werk. Een resultaat om trots op te zijn en een extra stimulans voor alle coaches en maatjes.

Freek: “Wat mijn coach mij gegeven heeft is zelfvertrouwen. Een aardig inzicht in mijn persoonlijkheid en welke werkomstandigheden het beste bij me passen. Dat heeft er voor gezorgd dat ik met een net iets rechtere rug en een open blik de gesprekken in ging.”

Ottmar:  “Na een tweetal gesprekken bood mijn coach mij de mogelijkheid om ervaring op te doen in zijn bedrijf. Dit werd mogelijk gemaakt door de Meesterbeurs, die kans biedt aan 50 plussers. Voor nu ben ik ontzettend blij dat ik weer op mijn eigen niveau kan werken en verder kan ontwikkelen.” 

Nieuwe coaches en maatjes

IMG_8054Tijdens deze tweede bijeenkomst werd weer snel duidelijk dat netwerken het beste middel is in deze tijd om vraag en aanbod bij elkaar te krijgen. Vanuit ieders enthousiasme is daarom besloten om het netwerk binnen het ICT-Maatjesproject uit te breiden. Alle coaches hebben dan ook de opdracht gekregen om per 1 oktober minimaal één nieuwe coach aan te melden. Het maatjesproject zal dan bestaan uit 12 coaches en 12 maatjes. Met behulp van elkaars contacten hopen zij de maatjes snel aan een baan te helpen. Hoe meer en korter de lijntjes, hoe groter de kans dat deze doelstelling gehaald wordt.

Op 1 september staat de volgende bijeenkomst van het ICT-Maatjesproject gepland. Wordt vervolgd!

Bijeenkomst 1 september

Vragen?

Wil jij jezelf aanmelden als coach of maatje? Of heb je een vraag of opmerking? Stuur dan een mail naar het ICT & Media platform.