Masterclass: Wat te doen als een werknemer schulden heeft?

Regelmatig zijn er berichten in de pers en op televisie over mensen met schulden. Het kan natuurlijk voorkomen dat een medewerker van u zelf aangeeft schulden te hebben, of kan een werknemer loonbeslag opgelegd krijgen. Wat zou het goed zijn als u in zo’n geval meteen contact kunt opnemen met een deskundige die samen met u naar een oplossing gaat kijken. Het komt nog te vaak voor dat uit onervarenheid of frustratie (indien contractueel mogelijk) voor een beëindiging van de relatie met die werknemer wordt gekozen .

Oplossen leidt tot meer waardering

Zou het niet veel beter zijn om samen naar een oplossing te zoeken en vast te stellen dat u daarmee uzelf en uw medewerker het beste van dienst bent? Uit ervaring is gebleken dat werknemers juist met steun van de werkgever zich nog meer voor het bedrijf inzetten en gewaardeerd voelen. Misschien heeft u een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk dat u wilt bespreken, of is er een actuele situatie met betrekking tot dit onderwerp waar u hulp en advies bij nodig heeft? Jeroen Timmers en Rob van Maanen van FlexPay te Kaatsheuvel zullen graag hun kennis en ervaring in deze masterclass met u delen.

FlexPay is sinds 1999 een specialist op het gebied van uitzenden en detacheren in de Sociale Zekerheid. Zij faciliteert vanuit haar hoofdkantoor in Kaatsheuvel landelijk het plaatsen van mensen met een uitkering. FlexPay beschikt over een team van professionals op het terrein van detacheren, HR-ondersteuning, subsidies, loon- en personeelsadministratie en arbeidsrecht. FlexPay voldoet aan de NEN norm 4400-I, het hoogwaardige en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk dat staat voor zekerheid, kwaliteit en betrouwbaarheid voor ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen.

Dinsdag 4 september 2018
09.00 – 11.00 uur
Station88,
Burgemeester Brokxlaan 12,
5041 SB Tilburg

Meld u hier aan!

Lees de uitnodiging online

 

Werk is een voorwaarde voor integratie in de samenleving

Zo’n 70 ondernemers, bestuurders, managers en werkzoekenden bezochten onze bijeenkomst afgelopen dinsdag 10 april bij de Diamant-groep in Tilburg. Onder hen bevond zich ook een groep statushouders die wij graag een podium wilden geven. Zij maakten dankbaar gebruik van de uitnodiging om hun kans op de arbeidsmarkt te vergroten. Want werk in de breedste zin van het woord is een belangrijke voorwaarde voor integratie in de samenleving. En daar zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor.

Door Donata van de Ven

Vluchtelingenwerk Zuid Nederland

Barbara Zijlstra van Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland gaf met haar presentatie een kijkje in het hart van deze bevlogen organisatie. Er komt heel wat bij kijken om deze mensen, die vaak een schokkend verleden met zich meedragen, te begeleiden bij het vinden van een plek in onze maatschappij.

Een eerlijk verhaal uit de praktijk komt van HAVEP in Goirle waar een statushouder in dienst is. Jo Meulenbroeks (HR manager): “Wij vinden het belangrijk om ons MVO steentje bij te dragen. Met betrekking tot het plaatsen van statushouders hebben we 3 pijlers; er moet passend werk zijn, de mensen moeten gemotiveerd zijn en ze moeten in de groep passen. Subsidie, daar doen wij niet aan. Belangrijk bij een succesvolle plaatsing is aandacht voor elkaar en blijven volhouden, ook als het even niet zo vlot gaat. De ervaringen zijn wisselend en het taalprobleem is soms lastig, maar uiteindelijk is het zeker de moeite waard!”

Arbeidsontwikkelingen Algemeen

De arbeidsmarkt is krap, dat is algemeen bekend. Wij vroegen het UWV om dat inzichtelijk te maken. Nathan Markus gaf een verhelderende uitleg vanuit de statistieken. Hier ziet u alleen een niets verhullend plaatje, maar uiteraard gingen wij er deze middag dieper op in. Wilt u meer informatie of heeft u een specifieke vraag over dit onderwerp? Mail ons: info@ondernemersakkoord.nl en wij zorgen dat uw vraag op de juiste plek terecht komt.

 

Nieuwe partner

Wij zijn blij dat Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland heeft besloten zich aan te sluiten als partner van het OndernemersAkkoord. Hierdoor zijn we in de gelegenheid, ook over dit onderwerp, betere service te kunnen verlenen aan onze leden.

Wilt u een statushouder in dienst nemen en wilt u hier meer informatie over? Of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op via info@ondernemersakkoord.nl

Tot slot

Wij bedanken de Diamant-groep voor de hartelijke ontvangst en de enthousiaste medewerking van het personeel. De bezoekers kregen een uitgebreide rondleiding en Robert Bool (Algemeen Directeur) gaf een duidelijke uitleg over de mogelijkheden die zijn organisatie biedt om mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. Hij sloot af met het volgende; “Het kan iedereen overkomen, dat je door ziekte of een ongeluk ineens niet meer kunt doen wat je altijd kon. Dan wil je ook graag nog deel uitmaken van de maatschappij en een nuttige bijdrage leveren…”

Reserveer 10 april in uw agenda!

Informatieve en doelgerichte bijeenkomst voor ondernemers in Midden Brabant die het belangrijk vinden samen kansen te creëren voor mensen met een drempel tot de arbeidsmarkt. Het inhoudelijke programma zal zich richten op de ontwikkeling van de huidige arbeidsmarkt en vluchtelingenwerk. Daarnaast krijgt u (desgewenst) een rondleiding op de gastlocatie en een presentatie over het werk van de Diamant-groep. Een vast onderdeel op onze bijeenkomsten is een korte pitch van een aantal werkzoekende kandidaten.

We hopen dat u komt, want voor hen kunt u het verschil maken! 

Aanmelden en locatie

U kunt zich aanmelden via info@ondernemersakkoord.nl

Wanneer: dinsdag 10 april 2018
Locatie: Diamant-groep, Zevenheuvelenweg 14, 5048 AN Tilburg
Tijd: 15.00 – 18.00 uur

 

 

Wilt u een collega-ondernemer meenemen? Prima, we zien u graag op 10 april!

Nieuwsbrief online

De kracht van een netwerk

Of een bijeenkomst succesvol is hangt af van verschillende factoren. Een goed programma, goede opkomst, maar ook van timing en, laten we eerlijk zijn, een gezonde dosis geluk. En ja, al die ingrediënten waren aanwezig op onze plenaire bijeenkomst donderdag 2 november in het Landhuys Bosrijk in de Efteling. Het thema ‘laaggeletterdheid’ bleek een eyeopener voor veel aanwezigen, we hadden mooie resultaten te melden én er kwam spontaan een match tot stand. Omdat wij daar heel blij van geworden zijn willen we dit graag met u delen.

Laaggeletterdheid op de werkvloer

Ondanks dat er nog te weinig over dit onderwerp gesproken wordt, werd het probleem wel herkend. De cijfers liegen er ook niet om. Meer dan 10% van de Brabantse beroepsbevolking behoort tot de doelgroep ‘Laaggeletterd’. Dat wil zeggen dat zij moeite hebben met lezen en schrijven. Veel van deze mensen zijn werkzaam in diverse sectoren, ook in onze regio. Taalambassadeur Toon vertelde dat zijn probleem aan het licht kwam toen zijn zoon constateerde dat zijn vader totaal iets anders voorlas dan wat ergens geschreven stond. Ook voor zijn vrouw kon Toon het jarenlang verborgen houden. Ongelooflijk? Toch waar, en zijn verhaal is geen uitzondering.

In uw bedrijf kan dit grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld in verband met veiligheidsvoorschriften, of bij het opstellen van contracten, het lezen en schrijven van mail en telefoonnotities etc. Veel mensen die moeite hebben met lezen en schrijven zijn een ster in het camoufleren van hun probleem en gebruiken regelmatig excuses om eronder uit te komen. Smoesjes zoals ‘’ik heb mijn bril vergeten’’ of ‘’dat  formulier vul ik thuis wel in’’ verleiden de ander om dan maar even te helpen. Maar, hoe herken je nou dat iemand een taalprobleem heeft?

Let op deze signalen. Bijvoorbeeld als iemand:

 • moeite heeft met het formuleren van vragen, het duiden van klachten en het stellen van prioriteiten;
 • vragen heeft over informatie die al eerder is uitgereikt;
 • een uitgereikte folder niet bekijkt en zijn ogen niet over de tekst beweegt;
 • afspraken niet noteert;
 • regelmatig te laat komt of niet komt opdagen voor een afspraak.

Wilt u weten wat u als werkgever kunt doen? Of waar u terecht kunt met vragen? Lees dan hier verder over dit onderwerp. Met dank aan Marjo Frenk en Hanne Verberne van Cubiss.

Match!

Een vast onderdeel op onze plenaire bijeenkomst is dat een aantal werkzoekende kandidaten zich kunnen presenteren. Met zoveel werkgevers bij elkaar zou het een gemiste kans zijn als we dat niet zouden doen. Wij laten een video-introductie zien uit Talent uit Werkhart waarna een kort vraaggesprek volgt. Wij zijn altijd erg blij als er waardevolle adviesgesprekken volgen waarmee de kandidaten hun voordeel kunnen doen, maar bij Peter liep het anders. Een spontane reactie van partner Logistic Force (Michel Stoops) zorgde ervoor dat hij de dag erna een sollicitatiegesprek had bij een klant, waar hij een contract kreeg aangeboden voor 32 uur per week! Peter kon per direct beginnen. Wij feliciteren hem van harte en wensen hem veel succes in zijn nieuwe baan.

Resultaten

Met ieders inzet hebben we dit jaar (t/m 3e kwartaal) ruim 285 werkloze kandidaten kunnen plaatsen bij leden van ons netwerk. Een prachtig resultaat waar we trots op zijn en daarom graag nog even willen vermelden.

Wij verwelkomen Flexpay BV als nieuwe partner! Rob van Maanen: “Ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen in deze regio en natuurlijk voor de nog vele werkzoekenden.”

Wilt u als ondernemer ook bijdragen aan de sociale betrokkenheid in Midden Brabant en aansluiten bij ons netwerk? Stuur een mailtje naar info@ondernemersakkoord.nl

Donata van de Ven

Taalvaardigheid, basis voor een leven lang leren

Laaggeletterdheid is een maatschappelijk probleem waar nog steeds een taboe op rust. Ongeveer 1,3 miljoen inwoners van Nederland tussen 16 en 65 jaar zijn laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Groeiende verschillen in taalbeheersing vergroten sociale ongelijkheid en verkleinen maatschappelijke en financiële zelfredzaamheid. Laaggeletterdheid zorgt voor problemen in het gezin en op het werk. 

Het betreft zowel mensen met een migranten- achtergrond als autochtonen. Het gaat vooral over laagopgeleiden, maar ook hoger opgeleiden hebben soms moeite met de Nederlandse taal. Circa 9% van de werknemers (740.000) is laaggeletterd. In sommige branches zijn deze percentages aanzienlijk hoger. Grote kans dus dat er in uw bedrijf ook medewerkers zijn die moeite hebben met de Nederlandse taal.

Bijeenkomst 2 november

Op onze bijeenkomst gaan we in op dit onderwerp. Want taalvaardigheid is een belangrijke werknemersvaardigheid. Schiet deze vaardigheid tekort, dan kan dit zeer negatieve gevolgen hebben voor u als werkgever, uw bedrijf en uw medewerkers.

Medewerkers met een lage taalvaardigheid hebben dikwijls moeite met het invullen van formulieren, het versturen van e-mails en het lezen van veiligheidsinstructies. Maar dat niet alleen. Een taalachterstand heeft ook een grote invloed op de onderlinge communicatie met collega’s op de werkvloer en op de communicatie met klanten. Taal is een belangrijke werknemersvaardigheid. Beheerst uw medewerker deze vaardigheid niet voldoende, dan kan dit leiden tot lagere productiviteit, hoger ziekteverzuim, veiligheidsrisico’s en het zorgt er vaak voor dat mensen hun vak niet op hun niveau kunnen uitvoeren. Taalachterstand kan de doorgroei- en innovatiemogelijkheden aanzienlijk beperken.

Marjo Frenk van Cubiss introduceert ons deze middag in de nog onderbelichte wereld van de laaggeletterdheid.

Wat staat er nog meer op het programma?

Elly Hilhorst geeft een impressie van Het Loonsche Land. Dit vakantiepark ligt aan de rand van natuurgebied Loonsche Land en op loopafstand van attractiepark Efteling. Hier werkt een groep arbeidsbeperkten onder begeleiding van Stichting Prisma.

Een vast onderdeel van onze bijeenkomsten is dat kandidaten uit Talent uit Werkhart zich kunnen voorstellen aan de aanwezige ondernemers. Wellicht dat er ook op deze bijeenkomst een mooie match kan ontstaan.

Wanneer? Donderdag 2 november 2017 15.00-18.00 uur

Waar? Efteling, Bosrijk, Kaatsheuvel

Bekijk de uitnodiging met het volledige programma en de routebeschrijving online

 

Wilt u erbij zijn? Meld u aan via info@ondernemersakkoord.nl

U bent van harte welkom!

 

Save the date!

Bijeenkomst OndernemersAkkoord

Wanneer: 2 november 2017
Hoelaat: 15.00 – 18.00 uur
Waar: Landhuys Bosrijk – Efteling, Kaatsheuvel

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij hebben een afwisselend programma voor u samengesteld: Een presentatie over het Taalakkoord: ‘Taalvaardigheid: basis voor een leven lang leren’. En een inkijkje in het Loonsche Land van de Efteling, waar een groep medewerkers met een arbeidsbeperking wordt begeleid door Stichting Prisma. Daarnaast zullen een aantal kandidaten van Talent uit Werkhart zich aan u presenteren. Tijdens de sfeervolle ‘nazit’ is er alle ruimte om door te praten, plannen te smeden en gezellig een drankje te drinken.

Door participatie van onze leden kan deze bijeenkomst u helemaal kosteloos aangeboden worden.
Wilt u een collega meebrengen? Geen probleem, graag! U bent van harte welkom!

We hebben wel een tip voor u: neem een paar makkelijke schoenen mee…

Het volledige programma en een uitgebreide routebeschrijving volgt op een later moment.

Meedoen met het Maatjesproject?

Deze maand is weer een nieuwe ronde van start gegaan van het succesvolle Maatjesproject. Betrokken ondernemers, bestuurders en managers zetten hun ervaring en kennis in, om langdurig werkzoekenden te begeleiden bij hun zoektocht naar werk. Gezien de helaas nog steeds groeiende doelgroep zouden wij graag ons netwerk van bevlogen coaches willen uitbreiden. Bent u geïnteresseerd en bent u bereid om een deel van uw kostbare tijd voor dit prachtige doel in te zetten? Neem dan contact met ons op. U kunt het verschil maken!

Voor meer informatie kunt u hier terecht. Of mail ons via maatjesproject@tilburg.nl

Ook in de ICT branche is een Maatjesproject actief. Daar is gebleken dat een andere aanpak effectiever kan werken. Van een ‘één op één begeleiding’ gaan zij verder met maatjes, partners (voorheen coaches) en opdrachtgevers. Hoe dat precies in zijn werk gaat wordt op 27 september gepresenteerd. Wilt u erbij zijn? Bekijk hier de uitnodiging.

Interviews

Recent verschenen op onze website interviews met Jan van Reijsen, voorzitter van het OndernemersAkkoord en Martin Penninga, projectleider van het Regionaal Werkbedrijf Midden Brabant.

U kunt ze hier lezen:

Samenwerking en verbinding zijn de keywords

Regionale samenwerking moet leiden tot meer banen

Bekijk Nieuwsbrief september 2017 online

Netwerkevenement ICT & Media Platform: we vragen uw input!

Het ICT & Media Platform ontzorgt ICT- en Media bedrijven in de regio in hun vraagstuk omtrent arbeidsmarkt en resources. Dit realiseren zij door een intensieve samenwerking met hun partners te ontwikkelen.

In dat kader vindt op vrijdag 9 juni van 15.00 tot 17.30 uur – in vernieuwde vorm – een netwerkevenement plaats van het ICT & Media Platform. Het doel is om bedrijfsleven, overheid en onderwijs in het domein ICT & Media in Midden-Brabant bij elkaar te brengen. Door gebruik te maken van elkaars kennis en netwerk, kan er als regio en als afzonderlijke spelers sterker opgetreden worden.

Programma en aanmelden

Het platform streeft ernaar een waardevol programma neer te zetten en zal bestaan uit inhoudelijke sessies en een informele nazit voor het leggen en onderhouden van contacten. Om deze sessies goed vorm te kunnen geven willen wij graag van u weten aan welke informatie of onderwerpen behoefte is bij ondernemers uit de ICT branche. Tot en met 7 mei kunt u hiervoor dit formulier invullen. Uw input wordt zeer op prijs gesteld!

Voor meer informatie of aanmelden kunt u een mail te sturen naar info@ictenmediaplatform.nl

Website voor ICT-Maatjesproject

Het ICT-Maatjesproject is in april 2016 gestart uit naam van het ICT & Media Platform. In het maatjesproject bieden ondernemers, bestuurders en managers begeleiding aan uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. U kunt daarbij denken aan het aanmoedigen, stimuleren, spiegelen, feedback geven, maar ook hulp bieden bij het opstellen van een cv, het zoeken van een baan, het voorbereiden van een sollicitatiegesprek enzovoort.

Om het netwerk uit te breiden en een op zichzelf staand initiatief te worden, heeft het ICT-Maatjesproject een eigen website ontwikkeld. Benieuwd? Bezoek dan de website en bekijk wat het ICT-Maatjesproject doet en wat hen bezighoudt.

 

Commerciële groei en sociaal ondernemen, het werkt!

Sociaal ondernemen is het ondernemen van de toekomst. Het versterkt de economie en komt tegemoet aan de behoefte een steentje bij te dragen vanuit de MVO-gedachte. Maar hoe maak je daar nou commercieel een succes van? Waar vind je geschikte kandidaten en hoe zit het met de risico’s? Hoe kun je daar beter achter komen dan ervaringen en successen te delen en met elkaar op zoek te gaan naar oplossingen. Een netwerk kan daarbij een krachtig en waardevol middel zijn. Dus bezoek onze bijeenkomst en praat mee!

Wij nodigen u van harte uit voor onze bijeenkomst op de prachtige locatie van Klooster Nieuwkerk, Nieuwkerk 2 in Goirle.
Vrijdag 21 april 2017 om 15.30 – 18.00 uur


Wilt u zich alstublieft hier aanmelden? Dan weten wij op hoeveel mensen wij kunnen rekenen.

Wij hopen u te inspireren met het volgende programma:

 • Opening door Jan van Reijsen en Anke Naalden (Klooster Nieuwkerk)
 • The Reshoring Connection: Carmen de Jonge
 • MamaLoes: Het bijzondere succesverhaal van Loes de Volder
 • Kandidaten in Beeld: Kandidaten presenteren zich t.b.v. speeddate
 • Rondleiding Klooster Nieuwkerk
 • Borrel & Speeddate 

Routebeschrijving vanaf A58:

Afslag nr. 11 Goirle /Turnhout.
Volg weg richting Turnhout (Blaakweg, daarna Turnhoutsebaan/N630).
Op kruispunt bij Karwei/Vromans (aan de linkerhand) gaat u rechtsaf (Nieuwkerksedijk Zuid).
U vervolgt de verharde weg. Deze draait naar links. Aan de linkerzijde bevindt zich na ongeveer 2 km een golfclub. Na ongeveer 300 m komt dan een splitsing waar de weg onverhard wordt. Hier gaat u rechtsaf. Het klooster bevindt zich na 100 m aan de linkerzijde.

Wij hopen u te ontmoeten op 21 april!

Lees hier deze nieuwsbrief online

Sociaal ondernemen? Bekijk het maar!

Heeft u in 2016 de kans gemist om in de keuken te kijken bij collega-ondernemers?  Benieuwd, nieuwsgierig of kritisch naar het werken met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt? Genoeg gehoord van de wetgeving en vooral benieuwd naar de praktijk?  Ok, nou, bekijk het dan maar…bij tientallen ondernemers die op 16 februari tussen 10.00 – 16.00 uur de deuren voor u open zetten!

Sociaal ondernemen; wat roept deze term bij u op? U heeft er ongetwijfeld een mening over. Dat kan positief zijn, maar het kan ook zijn dat u zichzelf herkent in de term ‘bekijk het maar’.

Om een goed beeld te krijgen van de kansen, effecten en uitdagingen rondom het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bieden tientallen ondernemers u een kijkje in hun bedrijf. Een korte presentatie en rondleiding geven een juiste indruk van het werken met deze doelgroep. Naast het ‘bekijken’ is er zeker ook ruimte voor al uw vragen over dit onderwerp. Deze bedrijven hebben namelijk dezelfde vraagtekens en twijfels gehad, voordat zij echt aan de slag gingen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Hoe ziet deze dag eruit?

Ruim 25 bedrijven verspreid over geheel West- en Midden-Brabant en Zeeland doen mee. U kunt zich inschrijven voor een bezoek om 10.00 uur of om 14.00 uur. Dit geeft u de kans om twee bedrijven naar uw keuze te bezoeken. Onder ambassadeurs kunt u zien wie er mee doen en hoe zij invulling geven aan de Participatiewet.

Om de dag compleet te maken, organiseren we voor u ook een lunch. Gaat u één of twee bedrijven bezoeken en wilt u tijdens de lunch doorpraten met ervaringsdeskundigen en mede bezoekers? Kom dan lunchen bij één van de Sociale Werkplaatsen die voor u een lunch verzorgen. Onder lunch kunt u zien waar u kunt aansluiten voor de lunch.

Aanmelden

Komt u het bekijken? Bekijk hier het programma en meld u aan!