Meld u aan voor ons Maatjesproject

Binnenkort gaat er weer een nieuwe begeleidingsperiode van het Maatjesproject van start. Het Maatjesproject is een initiatief van het OndernemersAkkoord waarin ondernemers, bestuurders en managers op vrijwillige basis begeleiding bieden aan mensen met talenten die moeilijk aan de slag komen.

Deze begeleiding bestaat o.a. uit aanmoedigen, stimuleren, feedback en advies geven. Daarnaast kan hulp gegeven worden bij bijvoorbeeld het opstellen van cv’s, het zoeken van een baan en de voorbereiding van een sollicitatiegesprek. De coaches geven hiermee gestalte aan de wil om mensen te helpen bij het vinden van betaald werk, maar ook om de specifieke behoeftes van deze doelgroep beter te leren kennen.

Om zoveel mogelijk werkzoekende kandidaten hiermee een extra kans op de arbeidsmarkt te kunnen bieden, zijn wij op zoek naar uitbreiding van ons team coaches. Bent u ondernemer, bestuurder of manager en wilt u uw kennis en netwerk inzetten voor dit waardevolle project? Neem dan contact met ons op!

Kijk voor meer informatie over het Maatjesproject op onze website!

Welk onderwerp zou u willen bespreken in een masterclass?

Masterclass 4 september

In onze eerste masterclass deelden we met een aantal betrokken ondernemers ervaringen over het onderwerp ‘medewerkers met schulden’ en hoe we daar als werkgever mee omgaan. Daarnaast wisselden we tips en adviezen uit en bespraken we met elkaar wat er nodig is om het probleem aan te pakken. Een actueel arbeidsmarktvraagstuk wat om extra verdieping vraagt en dus zeker een vervolg krijgt.

Wilt u hierover met ons meepraten, of heeft u andere onderwerpen die u in een masterclass aan de orde zou willen stellen? Laat het ons weten!

 

Bekijk onze nieuwsbrief online

 

Geef werkzoekenden een ‘kijkje in uw keuken’

Tijdens de Nationale Werkbezoekdag openen honderden organisaties in heel Nederland hun deuren om werkzoekenden een ‘kijkje in de keuken’ te geven. Ook in Midden-Brabant zijn we op zoek naar enthousiaste ondernemers die mee willen doen.  Meedoen kan al heel makkelijk, door bijvoorbeeld het aanbieden van een netwerkgesprek, het geven van een rondleiding of presentatie. De opzet van de dag is vrijwillig en naar eigen inzicht: ondernemers geven zelf aan welke mogelijkheden er zijn binnen de organisatie en u kunt zelf bepalen hoeveel werkzoekenden u wilt ontvangen op 21 november. Uiteindelijk gaat alles op afspraak.

Bekijk voor tips de animatie Nationale Werkbezoekdag 2018

Zet uw bedrijf of organisatie in de spotlight
Deze dag is ook een mooie gelegenheid om uw organisatie in de spotlight te zetten. Zeker als u op zoek bent naar werknemers. Maar dit hoeft niet, je helpt vooral werkzoekenden door ze een kijkje te laten nemen in een branche of bedrijf waarin zij wellicht willen werken. Samen proberen we van deze dag een groot succes te maken in heel Nederland!

Wilt u meedoen?
Aanmelden kan eenvoudig hier!  Hier vindt u ook meer informatie.

Heeft u vragen?
Wilt u eerst meer informatie, of heeft u vragen over deze dag, neem dan contact op met Petra van der Vlugt via: info@werkbezoekdag.nl of 06-45220160 (ma t/m do).

 

De Nationale Werkbezoekdag wordt aangejaagd vanuit Stichting DeBroekriem, de vrijwilligersorganisatie voor werkzoekenden. www.debroekriem.nl

Masterclass: Wat te doen als een werknemer schulden heeft?

Regelmatig zijn er berichten in de pers en op televisie over mensen met schulden. Het kan natuurlijk voorkomen dat een medewerker van u zelf aangeeft schulden te hebben, of kan een werknemer loonbeslag opgelegd krijgen. Wat zou het goed zijn als u in zo’n geval meteen contact kunt opnemen met een deskundige die samen met u naar een oplossing gaat kijken. Het komt nog te vaak voor dat uit onervarenheid of frustratie (indien contractueel mogelijk) voor een beëindiging van de relatie met die werknemer wordt gekozen .

Oplossen leidt tot meer waardering

Zou het niet veel beter zijn om samen naar een oplossing te zoeken en vast te stellen dat u daarmee uzelf en uw medewerker het beste van dienst bent? Uit ervaring is gebleken dat werknemers juist met steun van de werkgever zich nog meer voor het bedrijf inzetten en gewaardeerd voelen. Misschien heeft u een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk dat u wilt bespreken, of is er een actuele situatie met betrekking tot dit onderwerp waar u hulp en advies bij nodig heeft? Jeroen Timmers en Rob van Maanen van FlexPay te Kaatsheuvel zullen graag hun kennis en ervaring in deze masterclass met u delen.

FlexPay is sinds 1999 een specialist op het gebied van uitzenden en detacheren in de Sociale Zekerheid. Zij faciliteert vanuit haar hoofdkantoor in Kaatsheuvel landelijk het plaatsen van mensen met een uitkering. FlexPay beschikt over een team van professionals op het terrein van detacheren, HR-ondersteuning, subsidies, loon- en personeelsadministratie en arbeidsrecht. FlexPay voldoet aan de NEN norm 4400-I, het hoogwaardige en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk dat staat voor zekerheid, kwaliteit en betrouwbaarheid voor ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen.

Dinsdag 4 september 2018
09.00 – 11.00 uur
Station88,
Burgemeester Brokxlaan 12,
5041 SB Tilburg

Meld u hier aan!

Lees de uitnodiging online

 

Nieuws en mededelingen

Welkomstwoord nieuwe wethouder Berend de Vries

“Midden-Brabant wil nu en in de toekomst een aantrekkelijke economische regio blijven. Dat is een gedachtegoed  waar de Gemeente Tilburg zich in kan vinden. Het blijven ontwikkelen van een duurzame economie, het verzilveren van de positie als logistieke hot-spot. Het zijn enkele citaten uit het Bestuursakkoord dat wij als nieuw college onlangs hebben gepresenteerd aan de stad.

Het OndernemersAkkoord is een mooi voorbeeld van hoe we in Tilburg en de regio te werk gaan. Samen zetten we de schouders eronder om ervoor te zorgen dat iedereen de kans krijgt om het beste uit zichzelf te halen. Als nieuwe wethouder Economie en internationale acquisitie neem ik het stokje over uit de portefeuille van Wethouder Erik de Ridder. Ik zie er naar uit om mijn bijdrage te mogen leveren.

De komende tijd ga ik me inzetten om de economie van Tilburg en de regio nog verder te versterken. Ik hoop hierbij veel enthousiaste ondernemers en partners te ontmoeten. Samen met u wil ik hulp kunnen bieden aan mensen die dit op de arbeidsmarkt nodig hebben. Ik wil ervoor zorgen dat de juiste personen het juiste werk doen en ik hoop dat meer en meer bedrijven zich aansluiten bij het OndernemersAkkoord.”

Graag tot ziens!

Berend de Vries
Wethouder van Tilburg

Nieuw contactpersoon Gemeente Tilburg

Vanaf 1 juni jongstleden is Rudy Aerts het eerste aanspreekpunt vanuit Gemeente Tilburg/WSP Werkhart voor werkgevers in de regio. Heeft u vragen, ideeën en/of arbeidsmarktvraagstukken waar u een sparringpartner voor zoekt, neem dan contact met hem op: rudy.aerts@tilburg.nl

Onderzoek

De afgelopen maanden is een onderzoek uitgevoerd naar de voortgang en meerwaarde van het netwerk OndernemersAkkoord. Op basis van de waardevolle conclusie en aanbevelingen zullen wij in september tijdens een werksessie een plan van aanpak opstellen. Hiermee hopen wij een positieve bijdrage te leveren aan de behoefte en ondersteuning van bedrijven en organisaties in de regio.

Indien u geïnteresseerd bent in de uitkomsten van het onderzoek dan kunt u mailen naar  info@ondernemersakkoord.nl

Nieuwsbrief online

Donata van de Ven
Bedrijfsbureau
OndernemersAkkoord

Succesverhalen uit de regio

Hoppenbrouwers viert feest!

Hoppenbrouwers Techniek bestaat niet alleen 100 jaar, maar kreeg ook nog eens het Predicaat Koninklijk én de Tilburg Trofee uitgereikt.

Dat gebeurde vrijdag 22 juni in het bijzijn van relaties en medewerkers tijdens het jubileumfeest in het Efteling Theater. Zij mogen zich nu ‘Koninklijk’ Hoppenbrouwers noemen!

Gefeliciteerd!

Groenrijk wint Daarnah Award 2018

Uit het juryrapport: ‘Wim en Marjolein van de Noort hebben met hun bedrijf GroenRijk Tilburg het maatschappelijk verantwoord ondernemen als stevig onderdeel in de bedrijfscultuur gepositioneerd. Dit is onlosmakelijk verbonden met alles wat er in het bedrijf plaatsvindt. Er is een sterke visie ten aanzien van klantgerichtheid en dienstbaarheid wat ook wordt ook uitgedragen in het team van zo’n 70 personeelsleden. Er wordt heel veel aandacht geschonken aan werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor is er in het team een sfeer gekweekt waar het adagium ‘behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden’ op een fantastische manier tot uiting komt.

De ervaring is dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt beter gemotiveerd zijn met een grote loyaliteit aan het bedrijf. Het team accepteert die werknemers, er zijn geen rangordes en door de teamkracht ontstaat er een natuurlijke sturing vanuit de leiding naar medewerkers waardoor je kunt spreken van sociale innovatie. Door deze aanpak en een groot hart voor de mens in het bedrijf verdienen Wim en Marjolein van de Noort de Daarnah Award 2018.’

Gefeliciteerd!

Van oriëntatie naar werk

Op 1 maart 2017 is Lisa via het UWV gestart met een intensief opleidings- en coachingsprogramma bij Cardan Technobility. Bij Lisa is een vorm van autisme geconstateerd wat haar in het verleden belemmerde om aan het werk te komen en vooral te blijven. Mede dankzij de ICT & Media Academy van Cardan Technobility hebben we voor haar een baan gevonden waarmee wordt aangetoond dat er zeker een toekomst is voor mensen met een autistische beperking. Lees hier het hele verhaal van Lisa.

Jeroen Bergen nieuwe voorzitter VNO-NCW Midden-Brabant

Hij trekt de regio in. Hij wil leden en lokale organisaties opzoeken om te horen wat de issues zijn. Vanuit die input wil hij onderwerpen agenderen, thema’s bepalen, connecties leggen. ‘Wij zijn het enige overregionale orgaan dat alle economische partijen écht bij elkaar kan brengen.’ Dit zegt Jeroen Bergen, de nieuwe voorzitter van VNO-NCW Midden-Brabant. Met zijn vernieuwde bestuur én vernieuwende bestuursstijl bereidt hij ‘spannende dingen’ voor. Lees hier meer.

Werkgevers Servicepunt Werkhart

WSP Werkhart tekende samen met 4 goede voorbeelden, medewerkers uit de winkels in Tilburg, een samenwerkingsovereenkomst met Albert Heijn regio Midden Brabant, zodat mogelijkheden in de toekomst nog beter benut kunnen worden.

Uit de sector zorg: Een tweetal projecten sluiten deze zomer succesvol af. Zo ontvangen 9 deelnemers in juli het diploma Helpende niveau 2 plus. Na een intensieve opleiding en stage periode via een samenwerking tussen WSP werkhart en Tempo-Team Zorg gaan ze direct betaald aan de slag bij de Zorgorganisaties in de regio. Ook de samenwerking met Welslagen Calibris loopt door; eind augustus starten 13 deelnemers na een voorschakelperiode direct betaald aan een BBL- 3 verzorgende opleiding.

Primark Tilburg opende 13 juni jongstleden haar deuren. Voor de Tilburgse vestiging werden 230 personeelsleden gezocht. Na een kort en dynamisch wervingsproces konden een kleine 100 werkzoekenden vanuit WSP-Werkhart per juni direct aan de slag bij de nieuwe vestiging.

Nieuwsbrief online

 

 

Opening Dag van de Logistiek Tilburg

Zondag 10 juni vindt op het industrieterrein Vossenberg De Dag van de Logistiek plaats. Sandra Smits (voorzitter LMB), Jan Boeve (voorzitter TLN) en Erik de Ridder (wethouder gemeente Tilburg) zullen de dag om 10.00 uur feestelijk openen in de cateringtent van de Commanderie (standnummer 46), midden op het evenemententerrein. Daar bent u ook in de gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie, andere genodigden te ontmoeten en een praatje aan te knopen. Als u wilt kunt u meelopen met een rondje over het evenemententerrein en uitleg krijgen over wat er te zien is en welke nieuwe ontwikkelingen er te verwachten zijn.

De Dag van de Logistiek is een initiatief van Logistiek Midden Brabant en wordt mede mogelijk gemaakt door drie lokale Rabobanken: Tilburg en omstreken, De Langstraat en Hart van Brabant. Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden uit de logistieke wereld laten zien wat onze mooie sector te bieden heeft aan innovatie, technologie, werkgelegenheid, scholingsmogelijkheden en ondernemerschap.

Het evenement vindt plaats van 10:30 tot 16:00 uur, op industrieterrein Vossenberg West II, Asteriastraat in Tilburg.

Wij hopen dat u erbij bent! Uiteraard zijn uw collega’s en familieleden ook welkom.

Met vriendelijke groet,
mede namens de organisatoren Mari van Geel en Ruud Phaff

Sandra Smits,

Voorzitter Logistiek Midden-Brabant

Bron: website Logistiek Midden Brabant

Hier kunt u de nieuwsbrief lezen

Wij zoeken mentoren!

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Hierbij is het toeleiden naar werk enorm belangrijk. Door gericht kennis te maken met de Nederlandse arbeidsmarkt ontstaat een reëel beroepsbeeld. Soms zijn ideeën hierover anders dan de werkelijkheid. Het is enorm zinvol om mensen te laten praten met vakgenoten. Zo ontstaat inzicht in mogelijkheden en in de haalbaarheid van een toekomstige baan.

Op zoek naar mentoren

Voor het verkrijgen van een reëel beroepsbeeld zijn wij op zoek naar mentoren. Vakgenoten die tijdens een gesprek uit kunnen leggen wat het beroep inhoudt en welke kwaliteiten cq kennis hiervoor nodig zijn.

Wij maken graag een afspraak met u om de mogelijkheden voor mentorschappen bij uw bedrijf te bespreken. De ervaring leert dat niet alleen de vluchtelingen, maar ook de medewerkers en mentoren erg enthousiast zijn.

Samenwerking met VluchtelingenWerk kan mede invulling geven aan uw beleid ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Heeft u interesse?
Neem dan contact op met:
Frank Overmars
Trainer VIP/Way2work
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland
T: 06-30646231
E: fovermars@vluchtelingenwerk.nl

www.vluchtelingenwerk.nl/zuid 

 

Werk is een voorwaarde voor integratie in de samenleving

Zo’n 70 ondernemers, bestuurders, managers en werkzoekenden bezochten onze bijeenkomst afgelopen dinsdag 10 april bij de Diamant-groep in Tilburg. Onder hen bevond zich ook een groep statushouders die wij graag een podium wilden geven. Zij maakten dankbaar gebruik van de uitnodiging om hun kans op de arbeidsmarkt te vergroten. Want werk in de breedste zin van het woord is een belangrijke voorwaarde voor integratie in de samenleving. En daar zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor.

Door Donata van de Ven

Vluchtelingenwerk Zuid Nederland

Barbara Zijlstra van Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland gaf met haar presentatie een kijkje in het hart van deze bevlogen organisatie. Er komt heel wat bij kijken om deze mensen, die vaak een schokkend verleden met zich meedragen, te begeleiden bij het vinden van een plek in onze maatschappij.

Een eerlijk verhaal uit de praktijk komt van HAVEP in Goirle waar een statushouder in dienst is. Jo Meulenbroeks (HR manager): “Wij vinden het belangrijk om ons MVO steentje bij te dragen. Met betrekking tot het plaatsen van statushouders hebben we 3 pijlers; er moet passend werk zijn, de mensen moeten gemotiveerd zijn en ze moeten in de groep passen. Subsidie, daar doen wij niet aan. Belangrijk bij een succesvolle plaatsing is aandacht voor elkaar en blijven volhouden, ook als het even niet zo vlot gaat. De ervaringen zijn wisselend en het taalprobleem is soms lastig, maar uiteindelijk is het zeker de moeite waard!”

Arbeidsontwikkelingen Algemeen

De arbeidsmarkt is krap, dat is algemeen bekend. Wij vroegen het UWV om dat inzichtelijk te maken. Nathan Markus gaf een verhelderende uitleg vanuit de statistieken. Hier ziet u alleen een niets verhullend plaatje, maar uiteraard gingen wij er deze middag dieper op in. Wilt u meer informatie of heeft u een specifieke vraag over dit onderwerp? Mail ons: info@ondernemersakkoord.nl en wij zorgen dat uw vraag op de juiste plek terecht komt.

 

Nieuwe partner

Wij zijn blij dat Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland heeft besloten zich aan te sluiten als partner van het OndernemersAkkoord. Hierdoor zijn we in de gelegenheid, ook over dit onderwerp, betere service te kunnen verlenen aan onze leden.

Wilt u een statushouder in dienst nemen en wilt u hier meer informatie over? Of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op via info@ondernemersakkoord.nl

Tot slot

Wij bedanken de Diamant-groep voor de hartelijke ontvangst en de enthousiaste medewerking van het personeel. De bezoekers kregen een uitgebreide rondleiding en Robert Bool (Algemeen Directeur) gaf een duidelijke uitleg over de mogelijkheden die zijn organisatie biedt om mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. Hij sloot af met het volgende; “Het kan iedereen overkomen, dat je door ziekte of een ongeluk ineens niet meer kunt doen wat je altijd kon. Dan wil je ook graag nog deel uitmaken van de maatschappij en een nuttige bijdrage leveren…”