Blik op de Toekomst

Met het project Blik op de Toekomst wil VNO-NCW waarde toevoegen voor regionale bedrijven en hun medewerkers en complementair zijn aan alle diensten en initiatieven die al worden uitgevoerd door de arbeidsmarktpartners.

Om dit te bereiken ga ik als projectleider met werkgevers in gesprek over het toekomstperspectief van hun onderneming en personeel. Daarnaast vertaal ik eventuele knelpunten, concrete personeelsbehoefte maar ook mogelijke innovatieve oplossingsrichtingen naar de arbeidsmarktpartners in Midden-Brabant.

Het doel van dit project is dan ook het ophalen van de toekomstvisie van ondernemers ten aanzien van hun personeelsbeleid en deze inzichtelijk maken voor uitvoerende overheids-en/of onderwijs partijen in de regio.

De eerste resultaten van de gesprekken zijn positief en er zijn inmiddels concrete (personeels)vragen aan de arbeidsmarktpartners ter behandeling doorgezet.

Het project is in oktober 2020 gestart en heeft een doorlooptijd van een jaar.

Neem contact op met Hans

Meer weten?
Neem contact op met:

Hans Bax
(06) 534 094 87
bax@vnoncwbrabantzeeland.nl